خرید فیوز مینیاتوری دو فاز

فیوز مینیاتوری دو فاز 32 آمپر پارس فانال مدل C32

249,900 تومان 19 %
202,419 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری دو فاز 25 آمپر پارس فانال مدل C25

249,900 تومان 19 %
202,419 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری دو فاز 20 آمپر پارس فانال مدل C20

249,900 تومان 19 %
202,419 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری دو فاز 16 آمپر پارس فانال مدل C16

249,900 تومان 19 %
202,419 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری دو فاز 10 آمپر پارس فانال مدل C10

249,900 تومان 19 %
202,419 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی