خرید کلید محافظ جان RCCB

کلید محافظ جان چهار پل پارس فانال 100 آمپر مدل PFR-4P

1,750,000 تومان 6 %
1,645,000 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

کلید محافظ جان چهار پل پارس فانال 80 آمپر مدل PFR-4P

1,615,000 تومان 6 %
1,518,100 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

کلید محافظ جان چهار پل پارس فانال 63 آمپر مدل PFR-4P

1,269,000 تومان 6 %
1,192,860 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

کلید محافظ جان چهار پل پارس فانال 40 آمپر مدل PFR-4P

1,172,000 تومان 6 %
1,101,680 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

کلید محافظ جان چهار پل پارس فانال 32 آمپر مدل PFR-4P

1,172,000 تومان 6 %
1,101,680 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

کلید محافظ جان چهار پل پارس فانال 25 آمپر مدل PFR-4P

1,172,000 تومان 6 %
1,101,680 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی