انواع تایمر های صنعتی

ساعت فرمان 20A شیوا امواج

1,023,500 تومان 1 %
1,013,265 تومان

تایمر دوشاخه دار 24 ساعته پارس فانال مدل PFTG-28

375,000 تومان 1 %
371,250 تومان
تا 2 % تخفیف تعدادی

ساعت کار پارس فانال مدل PFH-143

539,000 تومان 1 %
533,610 تومان
تا 2 % تخفیف تعدادی

تایمر ذخیره دار 30 دقیقه ای پارس فانال مدل 30M PFTS

915,000 تومان 1 %
905,850 تومان
تا 2 % تخفیف تعدادی