انواع تایمر های صنعتی

ساعت فرمان 20A شیوا امواج

1,023,500 تومان 1 %
1,013,265 تومان

تایمر صنعتی میکرو ثانیه و دقیقه 0 تا 60 مدل MT-101

350,000 تومان 1 %
346,500 تومان
تا 3 % تخفیف تعدادی

تایمر دوشاخه دار 24 ساعته پارس فانال مدل PFTG-28

462,700 تومان 6 %
434,938 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

ساعت کار پارس فانال مدل PFH-143

664,100 تومان 6 %
624,254 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

تایمر ذخیره دار 30 دقیقه ای پارس فانال مدل 30M PFTS

1,128,000 تومان 6 %
1,060,320 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

تایمر تابلویی ذخیره دار 24 ساعته پارس فانال مدل PFTS-189

1,181,000 تومان 6 %
1,110,140 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی