نور و روشنایی

فتوسل 16 آمپر پارس فانال مدل PFPC-16A AC

251,000 تومان 12 %
220,880 تومان
تا 15 % تخفیف تعدادی

فتوسل 10 آمپر پارس فانال مدل PFPC-10A AC

169,000 تومان 12 %
148,720 تومان
تا 15 % تخفیف تعدادی

لامپ ال ای دی 9 وات حبابی پرشین نور پایه E27

36,500 تومان 5 %
34,675 تومان
تا 10 % تخفیف تعدادی

پنل بک لایت ال ای دی 70 وات توکار پرشین نور

1,100,000 تومان 5 %
1,045,000 تومان
تا 10 % تخفیف تعدادی

چراغ خطی ال ای دی 100 وات پرشین نور

625,000 تومان 5 %
593,750 تومان
تا 10 % تخفیف تعدادی

چراغ خطی ال ای دی 50 وات پرشین نور

350,000 تومان 5 %
332,500 تومان
تا 10 % تخفیف تعدادی

چراغ خطی ال ای دی 30 وات پرشین نور

270,000 تومان 5 %
256,500 تومان
تا 10 % تخفیف تعدادی

پرژکتور ال ای دی 300 وات پرشین نور IP65-SMD

3,500,000 تومان 5 %
3,325,000 تومان
تا 10 % تخفیف تعدادی

پرژکتور ال ای دی 200 وات پرشین نور IP65-SMD

2,200,000 تومان 5 %
2,090,000 تومان
تا 10 % تخفیف تعدادی

پرژکتور ال ای دی 100 وات پرشین نور IP65-SMD

850,000 تومان 5 %
807,500 تومان
تا 10 % تخفیف تعدادی

پرژکتور ال ای دی 50 وات پرشین نور IP65-SMD

550,000 تومان 5 %
522,500 تومان
تا 10 % تخفیف تعدادی

پنل ال ای دی 75 وات سقفی روکار مربع پرشین نور

1,200,000 تومان 5 %
1,140,000 تومان
تا 10 % تخفیف تعدادی

پنل ال ای دی 75 وات سقفی روکار گرد پرشین نور

1,200,000 تومان 5 %
1,140,000 تومان
تا 10 % تخفیف تعدادی

پنل ال ای دی 60 وات سقفی روکار مربع پرشین نور

850,000 تومان 5 %
807,500 تومان
تا 10 % تخفیف تعدادی

پنل ال ای دی 60 وات سقفی روکار گرد پرشین نور

850,000 تومان 5 %
807,500 تومان
تا 10 % تخفیف تعدادی

پنل ال ای دی 40 وات سقفی روکار مربع پرشین نور

600,000 تومان 5 %
570,000 تومان
تا 10 % تخفیف تعدادی

پنل ال ای دی 40 وات سقفی روکار گرد پرشین نور

600,000 تومان 5 %
570,000 تومان
تا 10 % تخفیف تعدادی

پنل ال ای دی 26 وات سقفی روکار مربع پرشین نور

280,000 تومان 5 %
266,000 تومان
تا 10 % تخفیف تعدادی

پنل ال ای دی 26 وات سقفی روکار گرد پرشین نور

280,000 تومان 5 %
266,000 تومان
تا 10 % تخفیف تعدادی

پنل ال ای دی 18 وات سقفی روکار مربع پرشین نور

190,000 تومان 5 %
180,500 تومان
تا 10 % تخفیف تعدادی

پنل ال ای دی 18 وات سقفی روکار گرد پرشین نور

190,000 تومان 5 %
180,500 تومان
تا 10 % تخفیف تعدادی