انواع کنتاکتور های برق صنعتی

کنتاکتور 85 آمپر پارس فانال مدل PFC-85 بوبین 220 ولت

2,822,000 تومان 6 %
2,652,680 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

کنتاکتور 75 آمپر پارس فانال مدل PFC-75 بوبین 220 ولت

2,700,000 تومان 6 %
2,538,000 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

کنتاکتور 65 آمپر پارس فانال مدل PFC-65 بوبین 220 ولت

2,342,000 تومان 6 %
2,201,480 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

کنتاکتور 50 آمپر پارس فانال مدل PFC-50 بوبین 220 ولت

2,231,000 تومان 6 %
2,097,140 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

کنتاکتور 40 آمپر پارس فانال مدل PFC-40 بوبین 220 ولت

1,181,000 تومان 6 %
1,110,140 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

کنتاکتور 9 آمپر پارس فانال مدل PFC-9 بوبین 220 ولت

478,800 تومان 6 %
450,072 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی