انواع کنتاکتور های برق صنعتی

کنتاکتور 85 آمپر پارس فانال مدل PFC-85 بوبین 220 ولت

2,290,000 تومان 1 %
2,267,100 تومان
تا 2 % تخفیف تعدادی

کنتاکتور 75 آمپر پارس فانال مدل PFC-75 بوبین 220 ولت

2,190,000 تومان 1 %
2,168,100 تومان
تا 2 % تخفیف تعدادی

کنتاکتور 65 آمپر پارس فانال مدل PFC-65 بوبین 220 ولت

1,900,000 تومان 1 %
1,881,000 تومان
تا 2 % تخفیف تعدادی

کنتاکتور 50 آمپر پارس فانال مدل PFC-50 بوبین 220 ولت

1,810,000 تومان 1 %
1,791,900 تومان
تا 2 % تخفیف تعدادی