خرید محصولات برند پارس فانال

فیوز مینیاتوری چهار پل 32 آمپر پارس فانال مدل C32

421,000 تومان 15 %
357,850 تومان
تا 23 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری چهار پل 25 آمپر پارس فانال مدل C25

421,000 تومان 15 %
357,850 تومان
تا 23 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری دو فاز 32 آمپر پارس فانال مدل C32

203,000 تومان 15 %
172,550 تومان
تا 23 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری دو فاز 25 آمپر پارس فانال مدل C25

203,000 تومان 15 %
172,550 تومان
تا 23 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری دو فاز 20 آمپر پارس فانال مدل C20

203,000 تومان 15 %
172,550 تومان
تا 23 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری دو فاز 16 آمپر پارس فانال مدل C16

203,000 تومان 15 %
172,550 تومان
تا 23 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری دو فاز 10 آمپر پارس فانال مدل C10

203,000 تومان 15 %
172,550 تومان
تا 23 % تخفیف تعدادی

شاسی دوطرفه چراغدار 1-0-2 پارس فانال مدل PFP-50

162,000 تومان 7 %
150,660 تومان
تا 10 % تخفیف تعدادی

شاسی یکطرفه چراغدار 1-0 پارس فانال مدل PFP-50

148,000 تومان 7 %
137,640 تومان
تا 10 % تخفیف تعدادی

شاسی قارچی قفل شو پارس فانال مدل PFP-50

97,000 تومان 7 %
90,210 تومان
تا 10 % تخفیف تعدادی

شاسی قارچی ساده پارس فانال مدل PFP-50

95,000 تومان 7 %
88,350 تومان
تا 10 % تخفیف تعدادی

شاسی دوطرفه ساده 1-0-2 پارس فانال مدل PFP-50

93,000 تومان 7 %
86,490 تومان
تا 10 % تخفیف تعدادی

شاسی یکطرفه ساده 1-0 پارس فانال مدل PFP-50

80,000 تومان 7 %
74,400 تومان
تا 10 % تخفیف تعدادی

شاسی استپ تکی پارس فانال مدل PFP-50

75,000 تومان 7 %
69,750 تومان
تا 10 % تخفیف تعدادی

شاسی استارت تکی پارس فانال مدل PFP-50

75,000 تومان 7 %
69,750 تومان
تا 10 % تخفیف تعدادی

شاسی استپ طرح سیگنال پارس فانال مدل PFP-50

52,000 تومان 7 %
48,360 تومان
تا 10 % تخفیف تعدادی

شاسی استارت طرح سیگنال پارس فانال مدل PFP-50

52,000 تومان 7 %
48,360 تومان
تا 10 % تخفیف تعدادی

شاسی استارت استپ دوبل چراغدار پارس فانال مدل PFP-50

157,000 تومان 7 %
146,010 تومان
تا 10 % تخفیف تعدادی

شاسی استارت استپ دوبل ساده پارس فانال مدل PFP-50

107,500 تومان 7 %
99,975 تومان
تا 10 % تخفیف تعدادی

کلید محافظ جان چهار پل پارس فانال 100 آمپر مدل PFR-4P

1,420,000 تومان 7 %
1,320,600 تومان
تا 10 % تخفیف تعدادی

کلید محافظ جان چهار پل پارس فانال 80 آمپر مدل PFR-4P

1,310,000 تومان 7 %
1,218,300 تومان
تا 10 % تخفیف تعدادی