خرید محصولات برند پارس فانال

فیوز مینیاتوری چهار پل 32 آمپر پارس فانال مدل C32

518,700 تومان 19 %
420,147 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری چهار پل 25 آمپر پارس فانال مدل C25

518,700 تومان 19 %
420,147 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری دو فاز 32 آمپر پارس فانال مدل C32

249,900 تومان 19 %
202,419 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری دو فاز 25 آمپر پارس فانال مدل C25

249,900 تومان 19 %
202,419 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری دو فاز 20 آمپر پارس فانال مدل C20

249,900 تومان 19 %
202,419 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری دو فاز 16 آمپر پارس فانال مدل C16

249,900 تومان 19 %
202,419 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری دو فاز 10 آمپر پارس فانال مدل C10

249,900 تومان 19 %
202,419 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی

شاسی دوطرفه چراغدار 1-0-2 پارس فانال مدل PFP-50

199,500 تومان 6 %
187,530 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

شاسی یکطرفه چراغدار 1-0 پارس فانال مدل PFP-50

182,400 تومان 6 %
171,456 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

شاسی قارچی قفل شو پارس فانال مدل PFP-50

119,700 تومان 6 %
112,518 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

شاسی قارچی ساده پارس فانال مدل PFP-50

116,900 تومان 6 %
109,886 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

شاسی دوطرفه ساده 1-0-2 پارس فانال مدل PFP-50

115,000 تومان 6 %
108,100 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

شاسی یکطرفه ساده 1-0 پارس فانال مدل PFP-50

98,800 تومان 6 %
92,872 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

شاسی استپ تکی پارس فانال مدل PFP-50

92,200 تومان 6 %
86,668 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

شاسی استارت تکی پارس فانال مدل PFP-50

92,200 تومان 6 %
86,668 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

شاسی استپ طرح سیگنال پارس فانال مدل PFP-50

63,700 تومان 6 %
59,878 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

شاسی استارت طرح سیگنال پارس فانال مدل PFP-50

63,700 تومان 6 %
59,878 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

شاسی استارت استپ دوبل چراغدار پارس فانال مدل PFP-50

193,800 تومان 6 %
182,172 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

شاسی استارت استپ دوبل ساده پارس فانال مدل PFP-50

133,000 تومان 6 %
125,020 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

کلید محافظ جان چهار پل پارس فانال 100 آمپر مدل PFR-4P

1,750,000 تومان 6 %
1,645,000 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

کلید محافظ جان چهار پل پارس فانال 80 آمپر مدل PFR-4P

1,615,000 تومان 6 %
1,518,100 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

کلید محافظ جان چهار پل پارس فانال 63 آمپر مدل PFR-4P

1,269,000 تومان 6 %
1,192,860 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی