محصولات

خرید محصولات برق صنعتی و خانگی با قیمت عالی

محافظ پشت کنتوری 32 آمپر تیراژه

464,400 تومان 5 %
441,180 تومان
تا 15 % تخفیف تعدادی

ساعت فرمان 20A شیوا امواج

1,023,500 تومان 1 %
1,013,265 تومان

آنتن هوایی ثابت تیراژه مدل S2002 صبا

351,000 تومان 5 %
333,450 تومان
تا 15 % تخفیف تعدادی

آنتن هوایی تیراژه مدل T2001

399,100 تومان 5 %
379,145 تومان
تا 15 % تخفیف تعدادی

آنتن هوایی دیجیتال تیراژه مدل پروانه ای

70,600 تومان 5 %
67,070 تومان
تا 15 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری چهار پل 32 آمپر پارس فانال مدل C32

518,700 تومان 15 %
440,895 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری چهار پل 25 آمپر پارس فانال مدل C25

518,700 تومان 15 %
440,895 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری دو فاز 32 آمپر پارس فانال مدل C32

249,900 تومان 15 %
212,415 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی