خرید محصولات برند پرشین نور

پنل ال ای دی 26 وات سقفی توکار گرد پرشین نور

194,000 تومان 2 %
190,120 تومان
تا 5 % تخفیف تعدادی

پنل ال ای دی 18 وات سقفی توکار گرد پرشین نور

142,000 تومان 2 %
139,160 تومان
تا 5 % تخفیف تعدادی

پنل ال ای دی 15 وات سقفی توکار گرد پرشین نور

115,500 تومان 2 %
113,190 تومان
تا 5 % تخفیف تعدادی

پنل ال ای دی 8 وات سقفی توکار گرد پرشین نور

73,000 تومان 2 %
71,540 تومان
تا 5 % تخفیف تعدادی

نوار چسب برق پرشین 10 یارد

15,000 تومان 2 %
14,700 تومان
تا 5 % تخفیف تعدادی