خرید رله

رله کنترل فاز کتابی تکفاز میکرومکس مدل KTB-SPC1

320,000 تومان 1 %
316,800 تومان
تا 3 % تخفیف تعدادی

رله کنترل فاز کتابی 3 فاز میکرومکس مدل KTB-P101

320,000 تومان 1 %
316,800 تومان
تا 3 % تخفیف تعدادی

رله کنترل فاز میکرومکس مدل MP-101 سه پتانس

460,000 تومان 1 %
455,400 تومان
تا 3 % تخفیف تعدادی

تایمر صنعتی میکرو ثانیه و دقیقه 0 تا 60 مدل MT-101

350,000 تومان 1 %
346,500 تومان
تا 3 % تخفیف تعدادی