خرید فیوز مینیاتوری 25 آمپر

فیوز مینیاتوری چهار پل 25 آمپر پارس فانال مدل C25

518,700 تومان 19 %
420,147 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری دو فاز 25 آمپر پارس فانال مدل C25

249,900 تومان 19 %
202,419 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری سه فاز 25 آمپر پارس فانال مدل C25

373,400 تومان 19 %
302,454 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری تک فاز 25 آمپر پارس فانال مدل C25

119,700 تومان 19 %
96,957 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری تک فاز 25 آمپر پارس فانال مدل B25

119,700 تومان 19 %
96,957 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی