خرید فیوز مینیاتوری 32 آمپر

فیوز مینیاتوری چهار پل 32 آمپر پارس فانال مدل C32

518,700 تومان 19 %
420,147 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری دو فاز 32 آمپر پارس فانال مدل C32

249,900 تومان 19 %
202,419 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری سه فاز 32 آمپر پارس فانال مدل C32

373,400 تومان 19 %
302,454 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری تک فاز 32 آمپر پارس فانال مدل C32

119,700 تومان 19 %
96,957 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری تک فاز 32 آمپر پارس فانال مدل B32

119,700 تومان 19 %
96,957 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی