خرید پنل LED

پنل بک لایت ال ای دی 100 وات توکار پرشین نور

1,155,000 تومان 2 %
1,131,900 تومان
تا 5 % تخفیف تعدادی

پنل ال ای دی 32 وات سقفی روکار مربع پرشین نور

294,000 تومان 2 %
288,120 تومان
تا 5 % تخفیف تعدادی

پنل ال ای دی 32 وات سقفی روکار گرد پرشین نور

294,000 تومان 2 %
288,120 تومان
تا 5 % تخفیف تعدادی

پنل ال ای دی 22 وات سقفی روکار مربع پرشین نور

199,500 تومان 2 %
195,510 تومان
تا 5 % تخفیف تعدادی

پنل ال ای دی 22 وات سقفی روکار گرد پرشین نور

199,500 تومان 2 %
195,510 تومان
تا 5 % تخفیف تعدادی

پنل ال ای دی 30 وات سقفی توکار گرد پرشین نور

257,000 تومان 2 %
251,860 تومان
تا 5 % تخفیف تعدادی

پنل ال ای دی 75 وات سقفی روکار مربع پرشین نور

1,260,000 تومان 2 %
1,234,800 تومان
تا 5 % تخفیف تعدادی

پنل ال ای دی 75 وات سقفی روکار گرد پرشین نور

1,260,000 تومان 2 %
1,234,800 تومان
تا 5 % تخفیف تعدادی

پنل ال ای دی 60 وات سقفی روکار مربع پرشین نور

892,500 تومان 2 %
874,650 تومان
تا 5 % تخفیف تعدادی

پنل ال ای دی 60 وات سقفی روکار گرد پرشین نور

892,500 تومان 2 %
874,650 تومان
تا 5 % تخفیف تعدادی

پنل ال ای دی 40 وات سقفی روکار مربع پرشین نور

630,000 تومان 2 %
617,400 تومان
تا 5 % تخفیف تعدادی

پنل ال ای دی 26 وات سقفی توکار گرد پرشین نور

194,000 تومان 2 %
190,120 تومان
تا 5 % تخفیف تعدادی

پنل ال ای دی 18 وات سقفی توکار گرد پرشین نور

142,000 تومان 2 %
139,160 تومان
تا 5 % تخفیف تعدادی

پنل ال ای دی 8 وات سقفی توکار گرد پرشین نور

73,000 تومان 2 %
71,540 تومان
تا 5 % تخفیف تعدادی