خرید کنتاکتور پارس فانال

کنتاکتور 85 آمپر پارس فانال مدل PFC-85 بوبین 220 ولت

2,290,000 تومان 12 %
2,015,200 تومان
تا 15 % تخفیف تعدادی

کنتاکتور 75 آمپر پارس فانال مدل PFC-75 بوبین 220 ولت

2,190,000 تومان 12 %
1,927,200 تومان
تا 15 % تخفیف تعدادی

کنتاکتور 65 آمپر پارس فانال مدل PFC-65 بوبین 220 ولت

1,900,000 تومان 12 %
1,672,000 تومان
تا 15 % تخفیف تعدادی

کنتاکتور 50 آمپر پارس فانال مدل PFC-50 بوبین 220 ولت

1,810,000 تومان 12 %
1,592,800 تومان
تا 15 % تخفیف تعدادی

کنتاکتور 40 آمپر پارس فانال مدل PFC-40 بوبین 220 ولت

958,000 تومان 12 %
843,040 تومان
تا 15 % تخفیف تعدادی

کنتاکتور 32 آمپر پارس فانال مدل PFC-32 بوبین 220 ولت

770,000 تومان 12 %
677,600 تومان
تا 15 % تخفیف تعدادی

کنتاکتور 22 آمپر پارس فانال مدل PFC-22 بوبین 220 ولت

590,000 تومان 12 %
519,200 تومان
تا 15 % تخفیف تعدادی

کنتاکتور 18 آمپر پارس فانال مدل PFC-18 بوبین 220 ولت

518,000 تومان 12 %
455,840 تومان
تا 15 % تخفیف تعدادی

کنتاکتور 12 آمپر پارس فانال مدل PFC-12 بوبین 220 ولت

398,000 تومان 12 %
350,240 تومان
تا 15 % تخفیف تعدادی

کنتاکتور 9 آمپر پارس فانال مدل PFC-9 بوبین 220 ولت

388,000 تومان 12 %
341,440 تومان
تا 15 % تخفیف تعدادی